Column Armando Turba

Armando

Hét netwerk voor de procesindustrie!

Ik ben vereerd om de eerste column te schrijven voor de nieuwsbrief van Machevo & Bulk Vereniging. Vanaf 2004 was ik bestuurslid en in 2008 nam ik de voorzittershamer van Do Tolsma over. Een nieuwe maar zeer ambitieuze voorzitter die heel graag het roer om wilde gooien. Zoals velen van u zich zullen herinneren ging het roer ook werkelijk om tijdens de Algemene Ledenvergadering 18 november 2008. Onze aanwezige leden waren ook overtuigd dat er iets moest gebeuren en we transformeerden van een exposantenvereniging naar een Marketing- en Businessvereniging.

ArmandoEen koerswijziging die absoluut noodzakelijk was om de continuïteit van de vereniging te waarborgen. De koerswijziging en de economische recessie van de afgelopen jaren heeft de vereniging een aantal leden gekost wat ik natuurlijk betreur maar heden ten dage is de vereniging sterker dan ooit tevoren met meer dan 100 actieve leden en een voltallig deels nieuw bestuur! Trots ben ik op alle bestuursleden die de vereniging een warm hart toedragen en die, naast hun overvolle agenda’s, tijd in de toekomst van de vereniging stoppen.

Het verder professionaliseren van de vereniging was een eis die ik destijds heb gesteld. Van niet te onderschatten waarde is de toegevoegde waarde van het secretariaat, onder leiding van Cynthia Meijer (CM Office Support) en haar team, die zonder enige twijfel aan de professionaliteit van de verenging een forse bijdrage heeft geleverd.

Het versterken en vergroten van de marktpositie van onze leden was onze missie. De vereniging moest toegevoegde waarde leveren voor onze leden en dat hebben we gedaan! Tal van activiteiten zijn door de vereniging geïnitieerd en bewerkstelligd en daar gaan we ook de komende jaren meer door.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 26 november jongstleden, waar ik tot mijn spijt helaas niet bij aanwezig kon zijn, heeft u kennis kunnen maken met mijn opvolger Tom Pruymboom. Ik ben ervan overtuigd dat onder leiding van Tom de vereniging nog professioneler gaat worden. Ik wens Tom en zijn bestuur veel wijsheid en alle succes toe!

Tot slot wil ik alle (bestuurs)leden, business partners en relaties hartelijk bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen in de afgelopen jaren. Ik kijk er positief op terug!

Met vriendelijke groet,

Armando Turba

 

Bekijk al het nieuws

Onze partners

Alle partners