Brancheonderzoek Nederlandse procesindustrie afgerond

20120104_mac_omslagonderzoeksrapport 640x462

20120104_mac_omslagonderzoeksrapport 640x462In opdracht van onze vereniging heeft VNU Exhibitions in het voorjaar een brancheonderzoek afgenomen onder zowel onze leden van de vereniging als onder afnemers werkzaam binnen de procesindustrie. In het onderzoek wordt teruggeblikt naar de bedrijfseconomische ontwikkelingen in 2011, maar ook vooruit gekeken naar de verwachte ontwikkelingen voor 2012. Leden van de Machevo & Bulk Vereniging ontvangen dit rapport exclusief en kosteloos begin juli in de bus.

De resultaten laten onder andere zien dat 2011 in z’n totaliteit een positief jaar is geweest voor de procesindustrie. Ondanks de instabiele economische situatie ziet de procesindustrie 2012 hoopvol tegemoet en verwacht een verdere omzetgroei. Deze groei zal echter minder uitbundig zijn dan in 2011. Naast omzetontwikkelingen besteedt het rapport ook aandacht aan de investeringen in het afgelopen jaar en de verwachte investeringen voor het komende jaar.

Hieronder een korte opsomming van resultaten uit dit onderzoek:

 • Ledenonderzoek Machevo & Bulk Vereniging
 • Daarnaast onderzoek onder 823 personen werkzaam in de procesindustrie
 • Beide onderzoeken zijn online afgenomen
 • 2011 was voor de leden van de vereniging een positief jaar. Ruim driekwart zag de omzet van hun bedrijf stijgen.
 • Ook voor de afnemers in de procesindustrie is 2011 een goed jaar geweest. Twee derde zag de omzet in 2011 stijgen ten opzichte van het jaar daarvoor. Toch geeft 18% aan dat er juist sprake was van een omzetdaling.
 • Gemiddeld gezien hebben de ondervraagde bedrijven in 2011 een omzetgroei van circa 3,5% gerealiseerd
 • Ondanks de instabiele economische situatie zijn de verwachtingen voor 2012 eveneens positief. Opnieuw wordt een groei verwacht.
 • Deze groei zal echter minder uitbundig zijn dan in 2012.
 • Zeven van de tien respondenten uit de procesindustrie heeft in 2011 in producten en 84% heeft in diensten geïnvesteerd
 • Voor 68% lagen de investeringen in nieuwe apparatuur in 2011 hoger of op hetzelfde niveau als in 2010. Voor 2012 verwacht 30% dat er meer geïnvesteerd zal worden in nieuwe apparatuur dan in 2011; voor 33% zullen de investeringen op hetzelfde niveau zullen liggen en 27% verwacht dit jaar minder of zelfs helemaal niet in nieuwe apparatuur te investeren
 • Met betrekking tot onderhoud / instandhouding van bestaande apparatuur geeft ruim de helft aan dat men in 2011 net zoveel heeft geïnvesteerd als in 2010. Voor een kwart lagen deze investeringen hoger en voor 10% op een lager niveau. Voor 2012 verwacht opnieuw ruim de helft dat bestedingen aan onderhoud / instandhouding van bestaande apparatuur op het zelfde niveau zullen liggen als het jaar daarvoor; 19% verwacht meer en 16% denkt minder te zullen investeren.

 

Bekijk al het nieuws

Onze partners

Alle partners