Brancheonderzoek Machevo & Bulk toont groei in 2012 en voor 2013

voorblad marktonderzoek web

voorblad marktonderzoek webDe procesindustrie is één van de belangrijkste pijlers van de Nederlandse economie. Daarom voert de Machevo & Bulk Vereniging ieder jaar een brancheonderzoek uit. Zo ook dit jaar om opnieuw inzicht te krijgen in de ontwikkelingen en toekomstverwachtingen voor de Nederlandse procesindustrie. Het onderzoek is door VNU Exhibitions B.V. uitgevoerd in februari 2013 onder producenten, afnemers en gebruikers van procesinstallaties, -engineering, -automatisering en -apparatuur in de industrie. Het rapport is in mei 2013 uitgebracht en wijst uit dat de bedrijven in de procesindustrie in 2012 een omzetgroei gerealiseerd hebben. Voor 2013 wordt eveneens een groei verwacht, maar de leden van de vereniging moeten er rekening mee houden dat de investeringsbudgetten binnen de procesindustrie iets onder druk komen te staan. Neemt niet weg dat voor bedrijven binnen de procesindustrie de kwaliteit van producten en diensten het belangrijkste criterium is bij investeringen.

Investeringen 2012
Voor bedrijven in de procesindustrie is de omzet in 2012 gemiddeld met 2,8% gestegen. De verwachting voor 2013 is gemiddeld gezien met 2,9% nauwelijks anders. Ongeveer 80% heeft het afgelopen jaar in producten geïnvesteerd en ongeveer 89% in diensten. De uitgaven hebben vooral betrekking op onderhoud aan bestaande apparatuur (46%) en in standhouding van nieuwe apparatuur (36%). In veel mindere mate gaat het om investeringen in uitbreiding of nieuwbouw (18%).

20130421 taartdiagram uitgaven2012Investeringen 2013
Hoewel er in 2013 mogelijk een toename optreedt in het aantal bedrijven dat investeert in uitbreiding of nieuwbouw, lijkt het erop dat het gemiddelde budget hiervoor zal afnemen. Voor investeringen in nieuwe apparatuur lijkt de situatie in 2013 relatief iets beter te zijn. Na een toename van investeringen in 2012, ziet het ernaar uit dat in 2013 investeringen in nieuwe apparatuur grotendeels gelijk blijven ten opzichte van 2012. Voor 2013 is de verwachting dat het gemiddelde budget voor onderhoud en instandhouding grotendeels stabiel blijft in vergelijking met 2012.

Kwaliteit binnen procesindustrie belangrijkste criterium
De kwaliteit van producten en diensten is voor bedrijven binnen de procesindustrie het belangrijkste criterium als zij zich oriënteren op investeringen. De focus op kwaliteit is ook iets waar de leden van de vereniging zich mee willen onderscheiden. De match lijkt echter minder perfect bij de factoren prijs, duurzaamheid en flexibiliteit. Duurzaamheid en zeker ook prijs zijn bijvoorbeeld kenmerken waar afnemers meer focus op lijken te hebben dan hun leveranciers, de leden van vereniging.

Wilt u het rapport ‘Branche onderzoek Nederlandse Procesindustrie’ ook ontvangen?
Het rapport is in mei 2013 kosteloos en exclusief verstrekt aan alle leden van de vereniging. Juist in tijden van economische recessie is het van belang te blijven investeren in de toekomst. Wilt u zich bij de Machevo & Bulk Vereniging aansluiten en heeft u interesse in het marktonderzoeksrapport? Stuur uw bericht naar: info@machevo.nl.

Bekijk al het nieuws

Onze partners

Alle partners