Bijeenkomst Hygiënische buis en fittingen 2024

Op 14 maart 2024 organiseert HDN, partner van Machevo, een bijeenkomst voor alle disciplines die betrokken zijn bij het specificeren, installeren en leveren van voedingsmiddelenbuizen, met als doel duidelijkheid te verschaffen over de mogelijkheden en samen af te stemmen op het beoogde gebruik. Leden van Machevo kunnen hieraan kosteloos deelnemen, mogelijk is dit interessant voor uzelf of een collega. HDN gaat graag met u en andere belanghebbenden hierover in gesprek. Uw input kan bijdragen in duidelijkheid en een optimalisatie van de situatie. 

De disciplines die HDN daarbij voor ogen heeft zijn onder andere technische en kwaliteitsverantwoordelijken van voedingsmiddelenbedrijven, installateurs van voedingsmiddeleninstallaties, inspecteurs van leidingsystemen in de voedingsindustrie, norminstanties (NEN), specialisten op het gebied van lassen, toeleveranciers, voorraadhouders en iedereen die belang heeft bij dit onderwerp.

nieuwe versie van de norm EN10357:2023
In Nederland, en vooral binnen de zuivelindustrie, wordt vaak gewerkt met specifieke klantspecificaties die historisch zijn ontstaan. De afwijking ten opzichte van de norm EN10357:2013 zit vaak in de oppervlakteruwheid en de voorkeur voor een gegloeide/gebeitste afwerking. Voor het specificeren hiervan werden vaak diverse codes uit andere buisnormen gebruikt. Recentelijk is de nieuwe versie van de norm EN10357:2023
geïntroduceerd, die betere mogelijkheden biedt voor het specificeren van buizen. Dit zal bijdragen aan een verbeterde afstemming en communicatie tussen alle betrokken partijen.

Risico’s
De keuze voor een bepaalde buis- en fittingsspecificatie dient gebaseerd te zijn op een grondige risico-inventarisatie. Het hanteren van een duidelijke norm biedt zekerheid en vermindert risico’s. Onvolledige specificaties zorgen voor onduidelijkheid bij installateurs en voorraadhouders, en mede door gebrek aan kennis, kan dit leiden tot ongewenste situaties. Afwijkingen worden vaak pas opgemerkt tijdens lasinspecties, wat een aanzienlijke impact heeft op het project, de kosten verhoogt en de planning onder druk zet.

Met een juiste specificatie en uitvoering kunnen risico’s maximaal worden verminderd. Ook maatstandaarden en materiaalsoorten zijn essentieel bij het opstellen van een materiaalspecificatie. Hoewel de aanbeveling van de juiste uitvoering voor een bepaalde toepassing de verantwoordelijkheid is van de toeleverende markt, blijkt de keuze voor de juiste specificatie vaak moeilijk vanwege onvoldoende bekendheid met de normen en een gebrek aan kennis bij verschillende schakels in de markt. De combinatie van hygiënische eisen en procesdruk (PED) heeft een aanzienlijke invloed op de vereiste uitvoering.

Praktische informatie
Aanvang: 14 maart 2024 van 13:00 uur tot ca. 16:30
Adres: Heleon Group, Het Eek 11, 4004 LM Tiel
Aanmelden via: Inschrijfformulier HDN
Bijeenkomst: Klik hier

Bekijk al het nieuws

Onze partners

Alle partners