Bestuurswisseling bij Machevo & Bulk Vereniging

remcoharmse

Drie nieuwe bestuursleden geïnstalleerd en één afgetreden bestuurslid

Vers bloed in het bestuur van de Machevo & Bulk Vereniging. De Algemene Ledenvergadering in november vorig jaar heeft het aantreden van Carlos Ooijen (VDL Industrial Products BV), Remco Harmse (Alfa Laval Benelux BV) en Tom Pruymboom (Jongia Mixing Technology BV) bekrachtigd, waardoor de vereniging het nieuwe jaar fris van start is gegaan. Peter Scholten (FIB Industries BV) is afgetreden na jarenlang verdienstelijk te zijn geweest als bestuurslid en waarvoor de vereniging hem zeer erkentelijk is.

Het achtkoppige bestuur hoopt de trend van afgelopen jaar voort te zetten en heeft zich ten doel gesteld, de groei van het ledental van de afgelopen jaren ook in de toekomst voort te zetten. Sinds de koerswijziging in 2009 is de vereniging niet meer expliciet een exposantenvereniging, maar een business- en marketingvereniging die toegevoegde waarde levert aan haar leden. Afgetreden bestuurslid Peter Scholten gaf tijdens de Algemene Ledenvergadering aan: “Nu de vereniging op koers is en in rustiger vaarwater verkeert, vind ik het tijd om plaats te maken voor nieuw bloed”. Zijn afscheid werd gelukkig vergezeld met de komst remcoharmsevan drie nieuwe bestuursleden.

Remco Harmse/ Alfa Laval Benelux BV “Een netwerk waarin de volledige branche vertegenwoordigd is.”
Binnen de Benelux sales company van Alfa Laval is Remco verantwoordelijk voor de Business Unit Food. Harmse hoefde niet lang na te denken toen hij gevraagd werd voor de bestuursfunctie. Hij zegt hierover: “Een netwerk waarin de volledige branche vertegenwoordigd is, zal een positieve spin-off hebben op alle leden en hun klanten. Alfa Laval en ikzelf werken er graag aan mee om Machevo verder te ontwikkelen, zodat de belangen van alle leden goed behartigd kunnen worden. Samen met een aantal collega’s uit onze markt hierover op structurele wijze nadenken is niet alleen plezierig maar ook nuttig”.

carlosooijenCarlos Ooijen/ VDL Industrial Products BV “Het wordt steeds belangrijker om krachten te bundelen op verschillende vlakken.”
Carlos Ooijen, managing director bij VDL Industrial Products BV. Afgelopen jaar was Carlos zeer actief betrokken bij Machevo. In mei was hij medeorganisator van de Duitsland Sessie en in november vervulde hij de rol van gastheer voor de Algemene Ledenvergadering. Carlos hoopt een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het verder uitbouwen en ontwikkelen van de vereniging. En daarmee automatisch ook VDL Industrial Products BV te helpen. Hij zegt hierover: “ Daar het steeds belangrijker wordt om krachten te bundelen op verschillende vlakken, zie ik de Machevo & Bulk Vereniging als een zeer geschikt platform voor de branche waarin VDL Industrial Products acteert”.

Tom Pruymboom/Jongia Mixing Technology BV “Veel potentieel in de mogelijkheden tot samenwerken en in het uitbouwen van onze exportfunctie.”

tompruymenboomTom Pruymboom, commercieel directeur bij Jongia Mixing Technology BV. Tom is al jaren een actief lid binnen de verening. Eerder was hij medeorganisator van de FluidsSessie en ook mede oprichter van de Commissie Buitenlandse Beurzen. Volgens Tom is samenwerken beter dan er alleen op uitgaan. Samenwerkende ondernemers bereiken meer en leren ook van elkaar. De dynamiek van samenwerken op een ‘equal level playing field’ is wat hem enorm boeit en waar hij zich heel graag voor wil inzetten. En vult hij aan: “Machevo is een prachtige organisatie met erg veel potentieel in de mogelijkheden tot samenwerken en in het uitbouwen van onze exportfunctie. Ik ben trots om daar deel van uit te mogen maken”.

Meer informatie over het bestuur en contactgegevens vindt u hier: Bestuur Machevo & Bulk Vereniging

Bekijk al het nieuws

Onze partners

Alle partners