Algemene Ledenvergadering nieuwe stijl

Op dinsdag 2 december jl. vond in het Auditorium van Media Plaza, Jaarbeurs Utrecht, onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Het was een vergadering nieuwe stijl en duurde slechts een half uur. Daarna ging het netwerkevenement ‘Machevo Connect 2014′ van start.

Voorzitter Tom Pruymboom blikte terug naar het jaar 2014 middels een korte film, samengesteld door Steven Buijs, student Art & Design aan het Da Vinci College Dordrecht. Klik hier voor deze korte film: Terugblik 2014. De Verificatiecommissie, bestaande uit Jan de Jong (Polem B.V.) en Vincent van der Wel (Penko Engineering) keurden de financiële administratie goed en vroegen de ALV om het bestuur decharge te verlenen, wat gebeurde middels een applaus. Statutair aftredend en niet herkiesbaar was Jan de Jong als opvolger stelde Theo Brens van Nirota B.V. zich beschikbaar. Penningmeester Carlos Ooijen (VDL Industrial Products) deed verslag van de financiële gang van zaken in 2014 en gaf een toelichting op de begroting voor 2015. De Commissie Buitenlandse Beurzen presenteerde kort alle beursactiviteiten in 2014 en de plannen voor 2015. Bestuurslid Remco Harmse (Alfa Laval Benelux) heeft een nieuwe functie bij Alfa Laval gekregen. Hierdoor is Harmse niet meer werkzaam in de branche, waardoor zijn functie in het bestuur vacant kwam. Erik Slobben van J.M.E. Technische Handelsonderneming werd door de ALV bekrachtigd als nieuw bestuurslid. Slobben vertelde “Samenwerken is de basis van het zaken doen. Als bestuurslid wil ik helpen bouwen om de Machevo als platform voor de industrie en als netwerk voor haar leden op de kaart te zetten. Mijn doelstelling is om de Machevo als vereniging voor en met de leden te maken tot een samenwerkingsverband voor al haar leden en het kennisplatform voor de industrie”. Verder werd meegedeeld dat de vereniging een samenwerkingsovereenkomst is aangegaan met mediapartner Bulk en dat de vereniging zich heeft aangesloten bij het Cluster Agro & Food van FME.

Na de Algemene Ledenvergadering ging direct het evenement Machevo Connect 2014 van start, een ideale gelegenheid voor velen om nieuwe contacten te leggen en oude banden aan te halen. Klik hier voor: Fotoalbum ALV 2014

Bekijk al het nieuws

Onze partners

Alle partners