Verrassende resultaten Machevo-enquête

Jos Verleg , Hoofdredacteur BULK

Met een vorige week afgenomen leden-enquête heeft de Machevo & Bulk Vereniging zicht gekregen op de effecten van diverse trends op het reilen en zeilen van toeleveranciers aan de procesindustrie. Enkele uitkomsten vind ik verrassend.

Zo blijkt dat bij liefst 63% van de respondenten de omzet over de afgelopen anderhalf jaar is toegenomen, ondanks de lockdowns en reisbeperkingen tijdens de coronacrisis. Bij 26% was sprake van een stagnatie en slechts 11% meldt een krimp in de omzet; soms vanwege een haperende bevoorrading, soms vanwege aarzelende klanten.

Omzetgroei
De vooruitzichten zijn echter zonder meer positief te noemen. De overgrote meerderheid (89%) van de respondenten verwacht het komend jaar omzetgroei. Slechts een minderheid (11%) houdt rekening met een stagnatie terwijl helemaal niemand krimp verwacht. En dat ondanks de geopolitieke crisis, met name als gevolg van de oorlog in de Oekraïne. Wel onderkent de helft van de respondenten de import- en exportlogistiek als een kritische factor, zowel wat betreft transportkosten als levertijden. Een antwoord daarop vindt men door zich meer te richten op de thuismarkt. Wat me ook opvalt, is dat men aan stijgende grondstofprijzen niet heel zwaar tilt, zolang er maar grondstoffen beschikbaar zijn. Kennelijk is de procesindustrie bereid om redelijke prijsverhogingen te accepteren.

Captains of Processing Dinner
Ben benieuwd of dit ook zal blijken tijdens de bespreking van de enquêteresultaten tijdens het Captains of Processing Dinner op 12 mei in Gorinchem.

Deze column verscheen ook op BULK

Bekijk al het nieuws

Onze partners

Alle partners