Veiligheid en efficiëntie in de controlekamer start met een goed alarm management

Sam Vlaar , Agidens

Bij het opvolgen van storingen of incidenten merken wij vaak dat problemen worden veroorzaakt door alarmen die niet optimaal worden opgevolgd. Dit ontstaat omdat de gebruikers in de controlekamer en in het veld vaak worden geconfronteerd met een overvloed aan meldingen en alarmen. Hierdoor mist de gebruiker het overzicht over de status van het proces en de installatie en kan hij of zij het proces niet optimaal beheren. Door het niet correct opvolgen van meldingen en alarmen kunnen veiligheids- en kwaliteitsrisico’s ontstaan.

Door het toepassen van alarm management krijgen alle gebruikers zoals operations, maintenance, QHSE en IT enkel de informatie die voor hen relevant is. Het alarmsysteem krijgt dan de functie waarvoor het bedoeld is: het (vroegtijdig) signaleren van problemen in het proces, de installatie of het systeem zelf. Wanneer deze signaleringen optimaal zijn afgestemd op zowel het proces als de organisatie, kunnen alle gebruikers binnen de gewenste responstijd reageren.

Door het hanteren van een op maat gemaakte alarmfilosofie zijn alle alarmen optimaal afgestemd op het proces en de organisatie, waardoor het voor de gebruikers duidelijk is welke actie vereist is, waardoor opvolging van problemen een stuk eenvoudiger wordt. Daarnaast kan de filosofie in de toekomst als basis dienen voor uitbreidingen en wijzigingen aan de installatie.

Maar ook naar asset management en preventive maintenance biedt een goed onderbouwd alarm management systeem veel voordelen. De technische dienst kan de alarmen gebruiken als input voor condition based maintenance. Afwijkende drukken en temperaturen duiden op vervuilde warmtewisselaars of verstopte filters. Langere pomptijden zijn een indicatie dat waaiers van pompen zijn versleten en een te hoog ampèrage kan betekenen dat het tijd is om te smeren.

Goed inzicht in het aantal alarmen en een heldere omschrijving ervan kan veel storingen voorkomen. Operators resetten in de praktijk vaak alarmen zonder dit te melden bij de technische dienst. Deze heeft dan geen inzicht in de werkelijke conditie van de assets en heeft het niet in de gaten als problemen aan het escaleren zijn. Dit leidt mogelijks tot een complete stilstand van de installatie met verlies van tijd en grote kosten tot gevolg.

Ook is een helder overzicht van het aantal en soort alarmen nodig bij het nemen van beslissingen voor vervangingsinvesteringen. Veel technisch managers weten wel dat een oudere installatie steeds vaker stilstanden heeft en kiezen er dan voor om deze in zijn geheel te vervangen. Met goed alarm-management kunnen de engineers de vinger veel beter op de zere plek leggen en is het misschien voldoende om bijvoorbeeld slechts een deel van de installatie te vervangen.

Alarmen waarvoor geen onmiddellijke actie nodig zijn alsook voor de operator niet-relevante waarschuwingen, zoals maintenance en IT gerelateerde meldingen, worden geclassificeerd en aan de relevante afdeling gestuurd. Voorts worden deze meldingen in een logboek opgeslagen dewelke historische data biedt in de ondersteuning van het maintenance team.

Kiest u voor een efficiënt, veilig en toekomstbestendig alarm management system, dan kan u zich focussen op de andere aspecten van uw business.

Bekijk al het nieuws

Onze partners

Alle partners