Stikstof

Yves Willems , OPTYL bvba

Het woord is gevallen: stikstof.  Hoe één woord voor zoveel kan zorgen.

In Nederland zijn de provinciale verkiezingen heel anders uitgedraaid dan iedereen had verwacht. In Vlaanderen is de Vlaamse regering bijna gevallen.  Dit alles omwille van wel of geen stikstofakkoorden en vooral de uiteindelijke invulling hiervan.

Centraal in de discussie staat de boer of landbouwer. Met wat er op tafel ligt, is het nog maar de vraag of wij in onze regio in de toekomst überhaupt nog boeren of landbouwers hebben. Is het ecologisch dan zo veel beter om ons vlees en onze groenten vanuit het buitenland te importeren? Is het zo veel beter om een ganse groep, die sinds jaren de basis van onze economie vormt, te stigmatiseren? Is het zo veel beter dat er een x aantal bedrijven moet sluiten en de overheid hiervoor ondersteunende maatregelen voorziet?

Het antwoord laat ik hier in het midden, en laat ieder naar eer en geweten zelf een antwoord geven op deze vragen. Feit is wel dat wij hier in de lage landen sinds jaar en dag gekend staan voor onze hoogwaardige producten. Of het nu gaat over melk, melkpoeder, babyvoeding of poeders voor in de pharma: allen hebben zij hun basis in de producten van onze boeren. Ook het optimaliseren en het verhogen van het rendement (zowel dier als gewas) zijn wereldwijd gekend. Voorbeelden hiervan zijn de voeders maar ook de automatisatie van bedrijven. Het is niet overdreven om te zeggen dat ‘de boer’, met alle toeleveranciers en verwerkende nijverheid, een zeer groot onderdeel van onze economie is.

En voor wat of waarom? Wat is stikstof? Het is een gas waar we niet zonder kunnen: 78 procent van de lucht die u en ik inademen bevat stikstof. Vier vijfde van wat voor ons van levensbelang is, is nu plots het meest schadelijke dat er kan zijn.  Maar het gaat verder dan enkel de lucht die wij inademen. Ook in de voedings- en procesindustrie is stikstof van onschatbare waarde. Vooral als inert gas bij bepaalde processen, maar bijvoorbeeld ook om ons eten beter en langer te bewaren. Ook als beveiliging tegen explosies in bepaalde omgevingen en nog zoveel meer.

In een tijd waarin mensen met moeite hun energierekening kunnen betalen en anderen hun land dienen te ontvluchten voor oorlog, lijkt het mijns inziens dat er andere en grotere problemen zijn dan stikstof.

Het verhaal dat wij nu iets moeten ondernemen voor de kinderen van morgen, is een verhaal dat men langs verschillende kanten kan bekijken. Onze veeteelt is heden ten dage tot in perfectie geoptimaliseerd. Er is een intensivering van de veeteelt die enkel mogelijk is door technische know-how. Willen we dit laten verdwijnen?

Het grootste gevaar is dat er geen morgen meer gaat zijn voor onze kinderen. Dat zij geen werk, geen warmte en geen elektriciteit meer hebben. In plaats van verschillende sectoren af te bouwen kan men beter investeren in eigen en lokale voorzieningen. Om er voor te zorgen dat er een morgen is voor onze kinderen.

Bekijk al het nieuws

Onze partners

Alle partners