KLIK! Een beveiligend geluid.

Jeroen Maes , Maes Safety Products and Services

Draagt u ook een autogordel? Natuurlijk! In 1975 was de gordel al zo ingeburgerd dat hij voor in de auto verplicht werd gesteld in iedere nieuwe auto. Een jaar later werd het verplicht om de autogordel te dragen. Door het dragen van een autogordel wordt de kans op een dodelijk ongeval drastisch verminderd.

U zult wel denken waarom de vraag: ‘Draagt u een autogordel?’ Het is toch volledig routineus? Het antwoord is ATEX. Koopt u nog een auto zonder autogordels? Nee, waarom wel een installatie zonder ATEX-maatregelen?

Sinds 1996 is de ATEX-richtlijn binnen de Europese Unie van kracht en sinds 2003 moeten alle nieuwe installaties voldoen aan deze wet- en regelgeving. De 2014/34/EU richtlijn (ATEX-114) is inmiddels allang van kracht en onderdeel van de Warenwet explosieveilig materieel en daarmee verankerd in de Nederlandse wet. Voldoet u hier niet aan dan bent u in overtreding.

Tegelijk met de invoering van de richtlijn 94/9/EG die nu bekend is onder de naam 2014/34/EU, is de ATEX richtlijn 1999/92/EG, de ‘ATEX 153’, van kracht gegaan. Die regelt de voorschriften voor gezondheidsbescherming en veiligheid van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen. Voor Nederland is deze richtlijn opgenomen in de Arbowet.In de gas- en vloeistoffenindustrie is de ATEX al langer ingeburgerd. Echter blijft de inzet in de poeder verwerkende industrie ver achter.

In de procestechniek worden de ATEX-maatregelen niet altijd in het basisontwerp meegenomen maar als optie genoemd. Dit is een grote tekortkoming want het toepassen aan een bestaande installatie is duurder maar ook vaak technisch moeilijk haalbaar.

Investeren in maatregelen betekent investeren in veiligheid, die op het moment dat het er werkelijk toe doet, onbetaalbaar is.

Geschreven door: Ing. J.A.K. Maes, Technisch adviseur ATEX | Hoger veiligheidskundige bij MSPS.

 

 

 

 

Bekijk al het nieuws

Onze partners

Alle partners