Kan de economie zonder jeugd?

Carlos Ooijen , VDL Industrial Products

Iedereen weet dat de vergrijzing van de beroepsbevolking jaarlijks flink toeneemt. Met de pensionering van de oudere medewerkers verdwijnt er een hoop kennis en ervaring. Daarom moeten we er nu voor zorgen dat er voldoende nieuwe, jonge vakmensen voor de industrie kiezen. Vakmanschap is immers niet iets dat je kunt kopen; het komt met de jaren, door opleiding en ervaring.

Het probleem is echter dat de industrie moeilijk aan jonge vakmensen kan komen. Het aantal schoolverlaters dat in de maakindustrie wil werken, neemt jaarlijks af. Blijkbaar bestaat er te weinig interesse bij de jeugd voor zekere banen in de industrie. De jeugd van tegenwoordig denkt bij de industrie wellicht aan donkere fabrieken met werk waar je vieze handen van krijgt en dat het slecht verdient. Het tegendeel is waar. De meeste fabrieken zijn inmiddels hypermodern en veelal geautomatiseerd en gerobotiseerd. Ook de arbeidsomstandigheden zijn zeer gunstig te noemen. Werken in de industrie betekent werken aan de basis van onze economie.

De jongens en meisjes worstelen tegenwoordig überhaupt enorm met wat ze eigenlijk willen gaan doen in de toekomst en een “sabbatical year’’ nemen, is tegenwoordig op jeugdige leeftijd ook aan de orde van de dag. Dit alles omdat kiezen moeilijk is of wellicht omdat er teveel keuze is. Naast de jeugd zelf kunnen drie groepen hier iets aan veranderen. Als eerste de ouders. Zij hebben een zeer belangrijke rol in de keuze die hun kind maakt. Zie de industrie als een belangrijke kans, waarin veel bereikt kan worden. Vakmanschap is iets dat over jaren nog bestaat en goed beloond wordt. Kies voor de industrie!

In de tweede belangrijke groep vallen volgens mij de scholen. De leerkrachten zouden moeten begrijpen dat 25% van alle werkzame personen in Nederland in of gerelateerd aan de industrie werkt. Zij zouden beter moeten weten wat er in de industrie gebeurt, zodat zij dit ook kunnen uitdragen.

Zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs zouden in bepaalde klassen zeker tweemaal per jaar excursies naar industriële bedrijven moeten worden georganiseerd om de juiste kennis op peil te houden. Wellicht kunnen wij hier als Machevo & Bulk vereniging in de toekomst ook een bijdrage aan leveren om scholieren in uw bedrijf te laten zien hoe interessant de maakindustrie op ons vakgebied is.

Als derde groep de werkgevers. Verjonging van de bedrijven is absolute noodzaak om de concurrentiepositie te verbeteren. Iedere werkgever zou jaarlijks het personeelsbestand aan moeten vullen met een klein percentage aan jeugd. Daarnaast zou het best een idee zijn om de jeugdigen die midden in een sabbatical year zitten op een eenvoudige en laagdrempelige manier de kans te bieden met onze industrie kennis te laten maken en hen zelfs voor een maand in onze bedrijven te laten meelopen.

Ook de samenwerking met de scholen, met betrekking tot informatie en excursies, moet op een hoger niveau worden getild, waarin we zelf het voortouw moeten nemen. Kies voor de jeugd, want wie die heeft, heeft de toekomst!

 

 

Bekijk al het nieuws

Onze partners

Alle partners