Heel Nederland plukt de vruchten van ontwikkeling maakindustrie Zuid-Holland

Astrid van Ballegoy , Hitma

Oudste zoon studeert aan TU Delft en dat zorgt ervoor dat ik deze technische universiteit met extra interesse volg via de sociale media. Zo zag ik op hun LinkedIn-pagina een bericht voorbij komen waarin verschillende vragen werden gesteld over de maakindustrie in Nederland. Zoals; Hoe kunnen Nederlandse maakbedrijven blijven concurreren met het buitenland? Hoe kan de groei van onze maakindustrie worden bevorderd en hoe behouden we kennis in eigen land? Ook vroeg men zich af hoe er gezorgd kan worden voor passende opleidingen en toekomstbestendige banen. Het antwoord zou liggen bij de technologische Industrie: innovatieve maakbedrijven en hun toeleveranciers. Deze branche is tenslotte een belangrijke innovator en banenmotor.

Regionale ontwikkelmaatschappij
Interessante materie, dus ik scrolde verder in de LinkedIn-time line van TU Delft en klikte op een link naar InnovationQuarter. Dit is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland die investeert in innovatieve Zuid-Hollandse bedrijven met groeiambitie. Ze helpen ook internationale ondernemingen bij vestiging in de Hollandse deltaregio en organiseren (internationale) samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en de overheid. InnovationQuarter wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Economisch Zaken en Klimaat, de Provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam, Den Haag, Leiden, Delft, Drechtsteden, Westland en Zoetermeer, TU Delft, Universiteit Leiden, Leids Universitair Medisch Centrum, Erasmus MC, Stichting HEID (Holdingfonds Economische Investeringen Den Haag) en de Europese Unie.

Nieuwe impuls
Waarom deze focus op de Zuid-Hollandse maakindustrie en de samenwerking met o.a. TU Delft? Dat zit zo. De maakindustrie in Zuid-Holland vormt het grootste cluster van Nederland en is een belangrijk onderdeel van het TU Delft Campus-ecosysteem. Samen met andere Zuid-Hollandse onderwijsinstellingen leidt de universiteit toekomstige professionals op die met hun kennis en kunde de maakindustrie een nieuwe impuls kunnen geven. Dit is belangrijk voor de Nederlandse economie, maar ook noodzakelijk voor een duurzame toekomst.

ALS ZUID-HOLLAND BLOEIT, PLUKT HEEL
NEDERLAND DAAR DE VRUCHTEN VAN.

Passende banen
Wist je dat Zuid-Holland voor bijna een kwart van de Nederlandse economie en arbeidsmarkt zorgt? En hoewel ondanks de coronacrisis nog steeds veel technische bedrijven staan te springen om vakmensen, heeft volgens InnovationQuarter deze regio ook de hoogste werkloosheidscijfers. Het is dus begrijpelijk dat Zuid-Holland initiatieven ontwikkelt om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen in de snel veranderende wereld een passende baan vinden. Want dat de wereld verandert is wel duidelijk. Neem de energietransitie. En hoe wordt ons land CO2-neutraal en hoe schakelen we over op een circulaire industrie?

Een leven lang leren
Logisch dus dat de focus ligt op een leven lang leren en ontwikkelen. Aan de TU Delft maken ze samen met andere Zuid-Hollandse onderwijsinstituten het onderwijsprogramma toekomstbestendig, onder andere door digital skills en kennis van geavanceerde technologieën als Artificial Intelligence (AI) op te nemen in alle opleidingen. Daarnaast speelt de TU Delft Campus een actieve rol bij bijvoorbeeld start-up communities, living & fieldlabs, post-Masteropleidingen en doorleren in het bedrijfsleven.

Al deze activiteiten ontwikkelen ze in Zuid-Holland dus niet alleen voor hun eigen regio. Via Zuid-Holland ontstaat er bedrijvigheid voor heel het land. Want, zo is het idee, als Zuid-Holland bloeit, plukt heel Nederland daar de vruchten van. Een mooie ambitie waar mijn zoon aan mag bijdragen.

Bekijk al het nieuws

Onze partners

Alle partners