Food for thought

Andrea van Loon , Euro Manchetten & Compensatoren

Waar komt mijn eten vandaan, wat zit er in en hoe is het bereid? Steeds meer mensen letten op de herkomst en de gezondheidswaarde van hun voeding, vooral voor zij die meer te besteden hebben en de sporters onder ons.

Maar ondanks dat de interesse voor bewuster eten groeit; vragen we ons ook weleens af waar het gemaakt wordt, onder welke omstandigheden, hoe het wordt verpakt en getransporteerd?
Voedselveiligheid is een belangrijk topic op het gebied van volksgezondheid, maar hier wordt door de consument vaak nog onvoldoende aandacht aan geschonken. De verantwoordelijkheid ligt natuurlijk bij de industrie, waar wij als consumenten blind op vertrouwen. Zaak is dan ook dat de industrie die verantwoordelijkheid ook neemt.

Als iemand die beide kanten van de medaille kent, zowel bewust eten als de industrie, weet ik dat het verkrijgen van de juiste informatie over de productie van onze voeding in de praktijk nogal lastig kan zijn. Buiten het verlenen van certificeringen is er nog weinig transparantie in kwaliteitsstandaarden en wordt dit ook door overheden nog te weinig geforceerd.

Zo zijn er in het verleden al heel wat schandalen aan het licht gekomen, zoals bijvoorbeeld de melkpoederschandalen in China in 2008 en 2016 en nog recenter het met salmonella besmette melkpoeder bij het Franse Lactalis.

Daarom is het van belang als industrie samen altijd te streven naar de hoogst haalbare kwaliteit in voedselveiligheid. Dit betekent delen van kennis, kritisch zijn naar je eigen product en kwaliteitsstandaarden niet slechts als een verkooptruc toe te passen.

De laatste jaren worden steeds meer materialen gebruikt, bestemt voor contact met levensmiddelen. Materialen en voorwerpen, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen, moeten aan bepaalde Europese en nationale wet- en regelgevingen voldoen.

Waar we in het streven naar voedselveiligheid vaak bezig zijn met het behalen van allerlei certificeringen zijn migratietesten een van de belangrijkste tests om de invloed te bepalen van gebruikte materialen op het eindproduct.
Wat is nou precies een migratietest? Bij een migratietest of -analyse wordt gekeken hoe materialen onder verschillende omstandigheden (bijvoorbeeld temperaturen) reageren en of er stoffen uit kunnen komen die in onze voeding belanden. Deze test zijn gebaseerd op meest recente stand van zaken in wet- en regelgeving.
Daar de regelgeving nogal regelmatig veranderd, zijn ze slechts drie jaar geldig. Na drie jaar kan éénmalig het certificaat verlengd worden na gedegen onderzoek door de bevoegde instantie. Vinden zij geen aanwijzing voor reden van twijfel aan de gecertificeerde kwaliteitsstandaard, dan kan de certificering éénmalig voor drie jaar verlengd worden.Na het wederom verstrijken van de termijnperiode, dus na maximaal zes jaar dienen de migratietesten volledig opnieuw uitgevoerd te worden door een onafhankelijke en geautoriseerde instantie. Deze zijn dan weer opnieuw gebaseerd op de dan huidige wet- en regelgeving omtrent voedselveiligheid.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Let er dus op bij het lezen van een toegekend keurmerk dat dit keurmerk ook vandaag nog geldig is.

Bekijk al het nieuws

Onze partners

Alle partners