De kracht van samenwerking

Perry Verberne , Van Beek

Nu de economie op volle toeren draait en de meesten van ons alle zeilen bij moeten zetten om onze klanten tijdig te kunnen leveren, lijkt er geen tijd meer over te blijven om alvast na te denken over de periode waarin het misschien allemaal weer wat minder gaat. Te druk om te vernieuwen, te druk om na te denken over hoe onze producten en processen slimmer, sneller en misschien wel goedkoper kunnen.

Toch ben ik van mening dat juist nu het van belang is om te kijken naar de toekomst, te zoeken naar nieuwe kansen en mogelijkheden. Het liefst niet in donkere achterkamertjes of achter zwaar gebarricadeerde deuren. Nee, juist zoeken naar vernieuwing door open te staan voor ideeën van buiten en gericht op zoek te gaan naar die kennis of ervaring die jezelf niet in huis hebt. Innoveren en veranderen door samen te werken. Je eigen zwakke en sterke punten herkennen en aansluiting te zoeken bij andere partijen die je kunnen aanvullen.

Hiervoor zijn geen grote R&D afdelingen noodzakelijk met grote budgetten. De kracht van samenwerking kan leiden tot praktische vernieuwingen, creatieve innovaties of onverwachte inzichten. Voor van Beek was het mogen ontvangen van de Proces Innovatie Prijs voor onze ‘Twister’ van zowel de vakjury als het publiek, dat veelvuldig voor onze innovatie had gestemd, een kroon op een traject van vernieuwing door samenwerking. Gebruikmakend van de kennis van Kapp op het gebied van warmtewisselaars die gebruikt worden voor viskeuze producten, een wereld die ons geheel onbekend was, zijn we gekomen tot een vernieuwend product. Voor mij het voorbeeld waarbij het bundelen van kennis van producten, markten en toepassingen kan leiden tot vernieuwing. Dat we deze prijs in ontvangst mochten nemen tijdens Industrial Processing waar we onze, door nauwe samenwerking met VDL Industrial Products, tot stand gekomen gecombineerde ‘productielijn’ konden laten zien tussen twee stands, gaf des te meer aan dat samenwerking naast innovatie ook tot aanstekelijke creativiteit kan leiden.

Juist op het gebied van samenwerking kan Machevo het unieke platform zijn waar we elkaar kunnen vinden en versterken. Daarom hierbij de oproep om elkaar op te zoeken en te bespreken waar we elkaar kunnen aanvullen. De aankomende Machevo Connect op 4 december aanstaande in het Evoluon is hiervoor het geschikte moment. Ik hoop jullie daar te zien en de vraag te stellen: hoe zouden wij samen kunnen vernieuwen?

Bekijk al het nieuws

Onze partners

Alle partners